U bevindt zich hier:
 • Systemen

Primary Menu:

Hulp nodig?
Gebruik de kennis van het GEP team

Stel hier je vraag

Systemen

Regenwater

U kunt gefilterd regenwater gebruiken voor de wasmachine, de tuin en om het toilet te spoelen. Met een IRM™-Regenwatersysteem van GEP kan dit op een veilige en betrouwbare manier. 57% van uw drinkwaterverbruik kunt u vervangen door gefilterd regenwater. Regenwater bevat geen kalk en is daardoor zelfs beter geschikt voor uw was dan drinkwater. Ontdek hieronder de verschillende opties.

 • Verminder uw waterverbruik dankzij regenwater
 • Verleng de levensduur van uw huishoudtoestellen met regenwater
 • Geniet van regenwater

Bekijk producten

Afvalwater

In vlakke landen als Vlaanderen en Nederland, met lange horizontale afvoerleidingen en grote delen die zelfs beneden zeeniveau liggen, zijn veel pompen nodig om het afvalwater en regenwater van het ene punt naar het andere te krijgen. Ook als zich in een gebouw of op een terrein afvoerpunten bevinden die op een zodanig laag niveau liggen dat deze niet via vrij verval kunnen lozen op het riool dan moeten deze toestellen op een pompinstallatie worden aangesloten. Voordat dit water verpompt kan worden dient het verzamelt te worden in een put of schacht van waaruit het verder gedistribueerd kan worden. GEP heeft hiervoor een breed assortiment; 

 • Pompputten voor afvalwater
 • Pompschachten voor afvalwater
 • Vuilwater pompen voor afvalwater

Bekijk producten

Drinkwater

Een breaktank is een reservoir dat geplaatst wordt tussen de watermeter en één of meerdere aftappunten. Breektanks worden ook wel disconnectietanks, breaktanks of onderbrekingstanks genoemd. Dergelijke breaktanks worden toegepast waar een onderbreking van de waterleiding noodzakelijk of verplicht is, conform de EN1717, categorie 5 water. De belangrijkste reden voor het gebruik van een disconnectietank is het voorkomen van vervuiling van het waterleidingnet door aanwezigheid van stoffen bij eventuele terugstroming van het water. GEP levert daarvoor verschillende type breaktanks; 

 • Breaktanks, type AA en AB onderbreking, conform EN1717
 • Drinkwatertanks voor de opslag van drinkwater
 • UV Filters voor desinfectie van water

Bekijk producten

Grijswater

Het grijze water afkomstig van douche, wastafel en bad wordt afgevoerd naar een opvangtank. Het licht vervuilde grijze water wordt daar eerst biologisch gereinigd. Door middel van een computergestuurde beluchting wordt het water actief gereinigd door bacterien die de organische verontreinigingen afbouwen. Het biologisch gereinigde water wordt door het membraamfilter geleidt waarna het in de schoonwatertank wordt opgeslagen. Vanuit de schoonwatertank wordt het behoefteafhankelijk middels een pomp naar de secundaire waterleiding gevoerd. Deze waterleiding is aangesloten op wasmachine, tuinkranen, urinoirs en toiletten. Indien de schoonwatertank na veelvuldig gebruik leeg dreigen te geraken dan wordt deze aangevuld vanuit de regenwatertank. Mocht deze regenwatertank ook leeg-, of niet aanwezig zijn, dan schakelt het systeem automatisch over op drinkwater; 

 • Grijs water, bespaar water
 • Grijs water, recycle water
 • Grijs water, gebruik water twee keer

 

Bekijk producten

Diversen

Bluswatertanks, bluswaterputten en bluswaterpompen vormen een belangrijke schakel in de brandveiligheid. Soms voorziet de waterleiding niet in voldoende druk of capaciteit om een brand adequaat te kunnen bestrijden. In het buitengebied zijn soms nieteens waterkranen of hydranten beschikbaar. In die gevallen bieden de bluswatertanks, bluswaterputten en bluswaterpompen van GEP een veilige uitkomst; 

 • Bluswatertanks van kunststof
 • Bluswaterpompen
 • Bluswaterputten van beton

 

De energieputten en warmteopslagtanks hebben als functie een warmteopslag en kunnen als bron voor warmtepompsystemen, als warmteterugwinning dienen.

 • Energieputten van beton
 • Warmteopslagtanks

 

Bekijk producten