topbanner_grijswater.jpg
slideOverlay
Voor een veilige afvoer van afvalwater
Dankzij het uitgekiende productenpakket van GEP
Bel vrijblijvend voor een afspraak

Telefoon België +32(0)89/238.008
Telefoon Nederland +31(0)183-610520

IBA drain

Veilig infiltreren van gezuiverd afvalwater in de bodem

De IBA-Drain van GEP is een kompleet systeem dat achter een IBA geplaatst kan worden. Het gezuiverde water afkomstig van de IBA wordt via een filter en een vulleiding in een Matrixbox geleid. Daaruit kan het langzaam infiltreren in de bodem. Via een controleschacht is de vulleiding doorspoelbaar zodat de infiltratievoorziening beschermd is tegen dichtslibben, zelfs bij een storing in de IBA. Het grote voordeel van de IBA Drain van GEP is dat de bodem van de infiltratievoorziening bestaat uit een ondergronds open grindbed. Dus geen geo-textiel dat kan verstoppen, en ook geen stinkend bovengronds infiltratiebed. Eventuele calamiteiten qua vervuiling worden opgevangen door het eerste filter. En mocht er desondanks nog iets foutgaan dan zal dit afgevangen worden door de infiltratiebuis, en deze kan doorgespoeld worden ten behoeve van een grondige reiniging. Kortom, met de IBA-Drain van GEP heeft u een bedrijfszeker, duurzaam en veilig infiltratiesysteem zonder geurhinder.

Technische details

De IBA-Drain bestaat uit:

  • GEP Tuintankfilter
  • Eco-buis
  • inspectieschachten
  • matrix infiltratieboxen

Bekijk de verschillende onderdelen van dit systeem

System Part 1
System Part 2
System Part 3

Meer Informatie