topbanner_infiltratie.jpg
slideOverlay
De toekomst in duurzaam regenwatermanagement
Dankzij het uitgekiende productenpakket van GEP

Groene steden

De toekomst in duurzaam regenwater management

Groene steden vormen de uitdaging voor een duurzame samenleving. In de afgelopen eeuwen heeft de mensheid authentieke landschappen in vergaande mate verstedelijkt. Het gevolg is dat zeer grote delen van ons landschap bestaan uit verharde oppervlakten. Tegenwoordig worden bij elke grote regenbui de problemen voor de samenleving benadrukt door overstromingen en onbegaanbare wegen. Water vast houden door meer groen in steden te realiseren is de oplossing voor dit probleem. GEP heeft hiervoor systemen ontwikkeld om regenwater te bufferen, infiltreren en gebruiken. Hieronder treft u een overzicht van de mogelijkheden.