topbanner_infiltratie.jpg
slideOverlay
De toekomst in duurzaam regenwatermanagement
Dankzij het uitgekiende productenpakket van GEP
Bel vrijblijvend voor een afspraak

Telefoon België +32(0)89/238.008
Telefoon Nederland +31(0)183-610520

Afkoppelen van wegen

Afwateren op de duurzame weg

Het afkoppelen van wegen, parkeerplaatsen en bestratingen vragen om verschilllende oplossingen. Hierbij spelen verkeersbelasting, drainerend vermogen en filtering van regenwater een belangrijke rol. De vervuiling door bijvoorbeeld olieresten maakt het noodzakelijk regenwater te filteren voordat het in de bodem kan infiltreren. GEP heeft hiervoor een passend product assortiment. Met onderstaande voorbeeldsystemen krijgt u een indruk van de mogelijkheden.

De drainageplaten van GEP

De drainageplaten van GEP zijn uitstekend geschikt voor het afvoeren van regenwater. De drainageplaten worden gebruikt op parkeerdaken, daktuin en enals afwatering voor sportvelden. Voor de bescherming van kelders en pakeergerages kunnen de drainageplaten vertikaal toegepast worden waardoor er geen vocht van buitenaf de contructie aan kan tasten. Ook bij hoge grondwaterstanden bieden de drainage platen uitkosms. Door de geringe hoogt van de platen is er zelfs minder hoogte nodig dan een drainagepakket met grind en drainagebuizen.

Infiltratie

De infiltratieboxen van GEP zijn gewikkeld in een geotextiel en worden ondergronds geplaatst. De infiltratiekratten bufferen het overtollige regenwater tijdelijk waarna het geleidelijk in de bodem infiltreert. Voordeel hiervan is dat het riool ontlast wordt omdat het betreffende dak afgekoppeld is.

Systemparts 1
Systemparts 2
Systemparts 3

Meer informatie