topbanner_infiltratie.jpg
slideOverlay
De toekomst in duurzaam regenwatermanagement
Dankzij het uitgekiende productenpakket van GEP
Bel vrijblijvend voor een afspraak

Telefoon België +32(0)89/238.008
Telefoon Nederland +31(0)183-610520

Infiltratie en drainage van regenwater

Regenwater afkoppelen door het via drainage in de bodem te infiltreren

In de afgelopen eeuwen heeft de mensheid authentieke landschappen in de vergaande mate verstedelijkt. Het gevolg is dat zeer grote delen van ons landschap bestaan uit waterondoorlatende bodems. Dit betekent dat regenwater direct het riool instroomt in plaats van natuurlijk de grond infiltreren. Drainageplaten kunnen hier worden gebruikt om regenwater op te vangen en door te laten stromen naar het gewenste afkoppelingspunt. Van daaruit stroomt het regenwater de Matrix Boxen in. Zodra het water in de Matrix Boxen zit kan het geleidelijk de grond infiltreren.

De drainageplaten van GEP zijn uitstekend geschikt voor het afvoeren van regenwater. De drainageplaten worden gebruikt op parkeerdaken, daktuin en enals afwatering voor sportvelden. Voor de bescherming van kelders en pakeergerages kunnen de drainageplaten vertikaal toegepast worden waardoor er geen vocht van buitenaf de contructie aan kan tasten. Ook bij hoge grondwaterstanden bieden de drainage platen uitkomst. Door de geringe hoogt van de platen is er zelfs minder hoogte nodig dan een drainagepakket met grind en drainagebuizen.

Infiltratie

De infiltratieboxen van GEP zijn gewikkeld in een geotextiel en worden ondergronds geplaatst. De infiltratiekratten bufferen het overtollige regenwater tijdelijk waarna het geleidelijk in de bodem infiltreert. Voordeel hiervan is dat het riool ontlast wordt omdat het betreffende dak afgekoppeld is.

Bekijk de verschillende onderdelen van dit systeem

Systempart 1
Systempart 2
Systempart 3

Meer informatie