slideOverlay
Voor elke woning een passend regenwatersysteem
dankzij de IRM-technologie van GEP

Oplossingen voor afvalwater

Duurzame en veilige afvoer van afvalwater

In vlakke landen als Vlaanderen en Nederland, met lange horizontale afvoerleidingen en grote delen die zelfs beneden zeeniveau liggen, zijn veel pompen nodig om het afvalwater en regenwater van het ene punt naar het andere te krijgen. Ook als zich in een gebouw of op een terrein afvoerpunten bevinden die op een zodanig laag niveau liggen dat deze niet via vrij verval kunnen lozen op het riool dan moeten deze toestellen op een pompinstallatie worden aangesloten. Voordat dit water verpompt kan worden dient het verzamelt te worden in een pompput of pompschacht van waaruit het verder gedistribueerd kan worden. GEP heeft hiervoor verschillende pompputten en pompschachten in het assortiment, voor zowel afvalwater als regenwater.