slideOverlay
Voor elke woning een passend regenwatersysteem
dankzij de IRM-technologie van GEP
Bel vrijblijvend voor een afspraak

Telefoon België +32(0)89/238.008
Telefoon Nederland +31(0)183-610520

Infiltratie en drainage van hemelwater

Decentrale opvang van regenwater voor een duurzaam waterbeheer

De afkoppel en drainage producten van GEP zijn de ideale bouwstenen voor het onwerpen van systemen voor het opvangen, bufferen, reinigen en transporteren van regenwater. Decentraal opvangen en vasthouden van regenwater voor een duurzaam waterbeheer is daarbij ons uitgangspunt. Met de drainageplaten en infiltratieboxen wordt het regenwaterwater opgevangen en vastgehouden daar waar het valt. Met het uitgebreide product pakket van GEP kan daarna gekozen worden het regenwater te reinigen, infiltreren en/of te gebruiken. De produkten van GEP zijn modulair uitbreidbaar dus voor elke situatie toepasbaar, oplossingen op maat.