slideOverlay
Voor elke woning een passend regenwatersysteem
dankzij de IRM-technologie van GEP

Wetenschap en regenwater

Wetenschappelijke studies en case-studies naar gebruik van regenwater.

In de afgelopen decennia zijn er talloze onderzoeken gedaan naar de kansen en bedreigingen van het gebruik van regenwater in en om de woning. Veelal liggen deze onderzoeken aan de basis van de huidig geldende normeringen zoals de EN 1717. Bent u geinteresseerd in deze studies? Hieronder staan links naar een aantal toonaangevende case-studies.

Artikel: bronmaatregelen vanuit de code van goede praktijk

Artikel TVVL Duurzaam decentraal watermanagement

90.000 liter regenwater voor 17 gezinnen via gemeenschappelijk systeem.

Publicatie afkoppelen hemelwater Vlaams-Brabant

Moderne regenwater-recuperatie in de praktijk

Onderzoek naar de thermische voordelen voor de omgeving bij gebruik van Groene wanden.

Artikel over GEP en regenwaterrecuperatie bij "School van de Toekomst"