Vous êtes ici:
  • Systemen

Primary Menu:

Besoin d'aide?
Utilisez la connaissance de l'équipe GEP

Stel hier je vraag

Systemen

Eau de pluie

Chaque maison étant différente, il ne peut être question de système standard. La capacité du système est dépendante de la sorte et du nombre de points de consommation, mais également de la quantité d'eaux pluviales disponible. Le type d'équipement dépend donc fortement des points de consommation. Le volume de la citerne d'eaux pluviales dépend de la superficie de la toiture ou d'une consommation bien plus basse que celle normalement prévue en fonction du recueillement d'eau calculé. GEP établit une distinction entre les systèmes 1/ dotés de la technologie IRM où la commutation à l'eau de ville se fait par un système de pompage, sans ajout d'eau de ville dans la grande citerne d'eaux pluviales, et 2/ les systèmes où de l'eau de ville est ajoutée à la citerne d'eaux pluviales quand cette dernière se vide. Les systèmes d'eaux pluviales IRM de GEP commutent sur le réseau d'eau potable lorsque la citerne d'eaux pluviales est vide, sans que cette dernière ne se remplisse d'eau potable. Un système de commutation automatique ne vous fait donc pas consommer plus d'eau potable que nécessaire. Tous les systèmes de commutation IRM sont certifiés KIWA et Belgaqua. Les systèmes IRM sont combinables avec toutes les citernes d'eaux pluviales de GEP. Economies d'eau potable La filtration, pour des eaux de pluie de qualité Profiter de l'eau de pluie

Voir les produits

Wastewater

In vlakke landen als Vlaanderen en Nederland, met lange horizontale afvoerleidingen en grote delen die zelfs beneden zeeniveau liggen, zijn veel pompen nodig om het afvalwater en regenwater van het ene punt naar het andere te krijgen. Ook als zich in een gebouw of op een terrein afvoerpunten bevinden die op een zodanig laag niveau liggen dat deze niet via vrij verval kunnen lozen op het riool dan moeten deze toestellen op een pompinstallatie worden aangesloten. Voordat dit water verpompt kan worden dient het verzamelt te worden in een put of schacht van waaruit het verder gedistribueerd kan worden. GEP heeft hiervoor een breed assortiment;  Pompputten voor afvalwater Pompschachten voor afvalwater Vuilwater pompen voor afvalwater

Voir les produits

Drinkwater

Om het drinkwaternet veilig te houden, dient een drinkwatersysteem aangelegd te worden. GEP Regenwater biedt diverse systemen. Bekijk de mogelijkheden!

Voir les produits

Grijswater

GEP Regenwater is gespecialiseerd in het maken van grijswatersystemen op maat. Meer weten? Bekijk de mogelijkheden!

Voir les produits
bluswaterput

Diversen

Bluswatertanks, bluswaterputten en bluswaterpompen vormen een belangrijke schakel in de brandveiligheid. Soms voorziet de waterleiding niet in voldoende druk of capaciteit om een brand adequaat te kunnen bestrijden. In het buitengebied zijn soms niet eens waterkranen of hydranten beschikbaar. In die gevallen bieden de bluswatertanks, bluswaterputten en bluswaterpompen van GEP een veilige uitkomst;  Bluswatertanks van kunststof Bluswaterpompen Bluswaterputten van beton   De energieputten en warmteopslagtanks hebben als functie een warmteopslag en kunnen als bron voor warmtepompsystemen, warmteterugwinning dienen. Energieputten van beton Warmteopslagtanks  

Voir les produits