Vous êtes ici:
 • Systemen

Primary Menu:

Besoin d'aide?
Utilisez la connaissance de l'équipe GEP

Stel hier je vraag

Systemen

Eau de pluie

Chaque maison étant différente, il ne peut être question de système standard. La capacité du système est dépendante de la sorte et du nombre de points de consommation, mais également de la quantité d'eaux pluviales disponible. Le type d'équipement dépend donc fortement des points de consommation. Le volume de la citerne d'eaux pluviales dépend de la superficie de la toiture ou d'une consommation bien plus basse que celle normalement prévue en fonction du recueillement d'eau calculé. GEP établit une distinction entre les systèmes 1/ dotés de la technologie IRM où la commutation à l'eau de ville se fait par un système de pompage, sans ajout d'eau de ville dans la grande citerne d'eaux pluviales, et 2/ les systèmes où de l'eau de ville est ajoutée à la citerne d'eaux pluviales quand cette dernière se vide. Les systèmes d'eaux pluviales IRM de GEP commutent sur le réseau d'eau potable lorsque la citerne d'eaux pluviales est vide, sans que cette dernière ne se remplisse d'eau potable. Un système de commutation automatique ne vous fait donc pas consommer plus d'eau potable que nécessaire. Tous les systèmes de commutation IRM sont certifiés KIWA et Belgaqua. Les systèmes IRM sont combinables avec toutes les citernes d'eaux pluviales de GEP.

 • Economies d'eau potable
 • La filtration, pour des eaux de pluie de qualité
 • Profiter de l'eau de pluie

Voir les produits

Wastewater

In vlakke landen als Vlaanderen en Nederland, met lange horizontale afvoerleidingen en grote delen die zelfs beneden zeeniveau liggen, zijn veel pompen nodig om het afvalwater en regenwater van het ene punt naar het andere te krijgen. Ook als zich in een gebouw of op een terrein afvoerpunten bevinden die op een zodanig laag niveau liggen dat deze niet via vrij verval kunnen lozen op het riool dan moeten deze toestellen op een pompinstallatie worden aangesloten. Voordat dit water verpompt kan worden dient het verzamelt te worden in een put of schacht van waaruit het verder gedistribueerd kan worden. GEP heeft hiervoor een breed assortiment; 

 • Pompputten voor afvalwater
 • Pompschachten voor afvalwater
 • Vuilwater pompen voor afvalwater

Voir les produits

Drinkwater

GEP

Een breaktank is een reservoir dat geplaatst wordt tussen de watermeter en één of meerdere aftappunten. Breektanks worden ook wel disconnectietanks, breaktanks of onderbrekingstanks genoemd. Dergelijke breaktanks worden toegepast waar een onderbreking van de waterleiding noodzakelijk of verplicht is, conform de EN1717, categorie 5 water. De belangrijkste reden voor het gebruik van een disconnectietank is het voorkomen van vervuiling van het waterleidingnet door aanwezigheid van stoffen bij eventuele terugstroming van het water. GEP levert daarvoor verschillende type breaktanks; 

 • Breaktanks, type AA en AB onderbreking, conform EN1717
 • Drinkwatertanks voor de opslag van drinkwater
 • UV Filters voor desinfectie van water

Voir les produits

Grijswater

Wat is grijswater?
Grijswater is het water dat afkomstig is van wastafels, bad en douche. De term grijswater of grijs water wordt echter vaak verkeerd gebruikt. Men spreekt vaak van een grijswatersysteem terwijl men een regenwatersysteem bedoeld. Dus voor de duidelijkheid: een regenwatersysteem gebruikt water afkomstig van een dak, een grijswatersysteem gebruikt grijs water dat van een bad, douche of wastafel komt.

Grijswatersysteem
Het grijze water afkomstig van douche, wastafel en bad wordt afgevoerd naar een opvangtank. Het licht vervuilde grijze water wordt daar eerst biologisch gereinigd. Door middel van een computergestuurde beluchting wordt het water actief gereinigd door bacterien die de organische verontreinigingen afbouwen. Het biologisch gereinigde water wordt door het membraamfilter geleidt waarna het in de schoonwatertank wordt opgeslagen. Vanuit de schoonwatertank wordt het behoefteafhankelijk middels een pomp naar de secundaire waterleiding gevoerd. Deze waterleiding is aangesloten op wasmachine, tuinkranen, urinoirs en toiletten. Indien de schoonwatertank na veelvuldig gebruik leeg dreigen te geraken dan wordt deze aangevuld vanuit de regenwatertank. Mocht deze regenwatertank ook leeg-, of niet aanwezig zijn, dan schakelt het grijswatersysteem automatisch over op drinkwater; 

 • Grijswater, bespaar water
 • Grijswater, recycle water
 • Grijswater, gebruik water twee keer

 

Voir les produits
bluswaterput

Diversen

Bluswatertanks, bluswaterputten en bluswaterpompen vormen een belangrijke schakel in de brandveiligheid. Soms voorziet de waterleiding niet in voldoende druk of capaciteit om een brand adequaat te kunnen bestrijden. In het buitengebied zijn soms nieteens waterkranen of hydranten beschikbaar. In die gevallen bieden de bluswatertanks, bluswaterputten en bluswaterpompen van GEP een veilige uitkomst; 

 • Bluswatertanks van kunststof
 • Bluswaterpompen
 • Bluswaterputten van beton

 

De energieputten en warmteopslagtanks hebben als functie een warmteopslag en kunnen als bron voor warmtepompsystemen, als warmteterugwinning dienen.

 • Energieputten van beton
 • Warmteopslagtanks

 

Voir les produits