Vous êtes ici:
  • Systemen
  • Wastewater

Systemen:

Besoin d'aide?
Utilisez la connaissance de l'équipe GEP

Stel hier je vraag

Duurzame en veilige afvoer van afvalwater

In vlakke landen als Vlaanderen en Nederland, met lange horizontale afvoerleidingen en grote delen die zelfs beneden zeeniveau liggen, zijn veel pompen nodig om het afvalwater en regenwater van het ene punt naar het andere te krijgen. Ook als zich in een gebouw of op een terrein afvoerpunten bevinden die op een zodanig laag niveau liggen dat deze niet via vrij verval kunnen lozen op het riool dan moeten deze toestellen op een pompinstallatie worden aangesloten. Voordat dit water verpompt kan worden dient het verzamelt te worden in een put of schacht van waaruit het verder gedistribueerd kan worden. GEP heeft hiervoor een breed assortiment; 

  • Pompputten voor afvalwater
  • Pompschachten voor afvalwater
  • Vuilwater pompen voor afvalwater
pompputten

Pompputten

Pompputten en pompschachten voor vuilwaterpompen,

Voir les produits
vuilwaterpompen

Vuilwaterpompen

Dompelpompen voor vuil water, regenwater en afvalwater,

Voir les produits
septische tank

Septische tanks

Septische putten en tanks voor huishoudelijk afvalwater,

Voir les produits