U bevindt zich hier:

Retentie- en Buffertanks:

Hulp nodig?
Gebruik de kennis van het GEP team

Stel hier je vraag

Buffertanks Kunststof voor regenwater

M_regenwater-buffertank

Retentietanks en buffertanks zijn regenwatertanks om regenwater rustig, vertraagd en gedoseerd af te voeren. Tijdens hevige regenval kan het regenwater, afkomstig van bedrijfsterreinen, bedrijfsgebouwen en daken van woningen, in een retentietank opgeslagen en (tijdelijk) gebufferd worden. Deze retentietank is voorzien van een vertraagde afvoer, een wervelventiel of retentieslang. Deze vertraagde afvoer zorgt er dan voor dat het buffervolume in de regenwatertank vol loopt als gevolg van de regenbui en slechts een kleine hoeveelheid (over langere tijd) afgevoerd wordt naar de riolering of waterloop. Op deze manier wordt het regenwater tijdelijk gebufferd zodat de piekbelasting van de extreme regenbui afgevlakt wordt. Hierdoor wordt wateroverlast voorkomen. De regenwater retentietanks zijn van kunststof en zijn onderling koppelbaar. De regenwatertanks zijn voorzien van mangaten waarop de Varitankschachten van GEP passen. Daarop kunnen allerhande aansluitingen gemaakt worden. De retentievoorziening bestaat uit een retentieslang van GEP. Deze zijn leverbaar met verschillende afvoercapaciteiten van 0,2 tot 6 liter per seconde. Grote debieten op aanvraag leverbaar.